Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Upowszechnienia Kultury w Jemielnie

Konkurs "Kwiat na Dzień Kobiet"

Utworzono dnia 18.02.2022

,,KWIAT NA

 „DZIEŃ KOBIET’’

REGULAMIN KONKURSU TECHNICZNEGO

ORGANIZOWANEGO PRZEZ

GMINNY  OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W JEMIELNIE

GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W JEMIELNIE

                                                                                                                                                            

Jemielno 2022r.

 

 

                                      

                                                                           

                                      

1.Zakres i tematyka konkursu:

Zadaniem konkursu jest wykonanie pracy, której tematem jest  kwiat na „Dzień kobiet”

2. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych  z terenu Gminy Jemielno.

Podzielony został na cztery kategorie wiekowe:

-dzieci w wieku 3-5 lat

- dzieci w wieku przedszkolnym,

- uczniowie klas 1-3  Szkoła Podstawowa   

- uczniowie klas 4-8  Szkoła Podstawowa

 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

 - prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi,

 - każdy z autorów może nadesłać jedną pracę,

.- prace mogą być wykonane dowolną metodą techniczną z materiałów naturalnych (bez tworzyw sztucznych) ,

 - każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem,   adresem z tel. kontaktowym ,

 - prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 01.03.2022r. do Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Jemielnie i Filii Bibliotecznej w Luboszycach i Psarach.

 - dostarczenie prac jest równocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r. ,nr 133, poz. 883 z późniejszymi  zmianami oraz nieodpłatne wykorzystanie prac do publikacji i na stronach internetowych;

 - prace przesłane do konkursu nie będą zwracane,

 - oceny prac dokona Jury powołane przez  Organizatora , którego werdykt jest ostateczny,

 

    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 07.03.2022r.

Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury.

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagród za najładniejsze prace.

Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.